Årsager til stress i arbejdslivet

Af Pernille Ovesen, uddannet Manuvision kropsterapeut og Manuvision chok/traumebehandler

Der er mange årsager til stress i vores arbejdsliv. Her kan du læse med om nogle af årsager, som jeg har mødt hos mine klienter i min klinik. Årsagerne til stress kan være mange, også flere end jeg her beskriver.

Ofte er der flere årsager i spil samtidigt. Det kan starte med en forandring i arbejdslivet, der skaber stress. Det tærer på ressourcerne, så andre facetter i livet kommer under pres. Så når vi oplever stress på arbejdet, kan forhold i familielivet også komme i spil. Og omvendt.

Du kan læse om årsager til stress i privatlivet her: årsager til stress i privatlivet

Når travlhed på jobbet giver stress

Stress i arbejdslivet kan handle om mange forskellige forhold fx:    

 • For mange opgaver
 • For mange eller for korte deadlines
 • For mange arbejdstimer
 • Uklar retning for opgaver
 • Uklare succeskriterier for opgaver
 • Uklare forventninger til rolle i opgaven
 • Manglende kompetencer til at løse opgaver
 • Manglende ressourcer til at løse opgaver
 • Manglende ledelsesbeslutninger i opgaven
 • Ændringer i rammer og præmisser for en opgave

Et job fylder meget for mange. Både målt på den tid, som vi bruger på det og på den motivation og engagement, som vi ligger i vores arbejde. Samtidig er vores job jo også det, som giver os den indtægt, som vi betaler vores regninger med og lever vores liv for.

Jobbet er det, som vi hver dag siger farvel til vores familie for at varetage.

Mine klienters stress i arbejdslivet

Der er derfor mange faktorer og følelser på spil, når vi føler os pressede af vores job. Nogle af mine klienter har udtrykt det på disse måder:

 • Jeg går på arbejde for at bidrage med noget. Det er vigtigt for mig. Jeg oplever bare, at det er længe siden, at jeg er lykkedes med det. Der er for meget andet, der kræver min opmærksomhed. Alt for mange små-opgaver, der tager fokus og tid fra det, som jeg brænder for. Og der er for lidt opbakning til at gøre noget ved det på min arbejdsplads.
 • Jeg arbejder på opgaver, hvor målstregen hele tiden flytter sig. Jeg prøver at navigere i det, men jeg bliver træt og frustreret af skiftende fokus. Nogle gange overlever jeg det ved at gøre mig ligeglad.
 • Jeg arbejder med opgaver, hvor mit ansvar er begyndt at kræve en faglig viden, som jeg ikke har. Jeg bruger meget energi på at løse det så godt, jeg kan. Jeg kæmper for, at ingen opdager, at jeg ikke er så faglig stærk i det nye ansvarsområde.

Hvornår får vi stress af travlhed?

Vi kan godt klare et øget arbejdspres i en periode. Vores kroppe kan støtte os ved at skabe ressourcer til os, bl.a. gennem en øget adrenalin produktion, der giver os et øget fokus og mere energi. Det hjælper os i en periode.

Mange oplever, at en øget arbejdsmængde kan give en rigtig god energi, styrke sammenholdet og gavne den arbejdsplads, som de er en del.

I forhold til stress opstår problemet, når vi er i et øget arbejdspres meget længe. Så begynder kroppen at tære på sine ressourcer. Vi får et energi-underskud samtidig med, at arbejdslivet kræver mere energi. Det er her, at stressen bliver skadelig for os.

Det er også her, at vi påvirkes i vores følelser og tanker, og mange oplever, at det dræner motivation og engagement, at kroppen føles træt, at søvnen påvirkes og at forskellige smerter mærkes i kroppen.

Det farlige ved den tilstand er, at vi mister overblikket og overskuddet til at gøre noget ved situationen på arbejdet.

Jeg har også prøvet at have stress af for meget arbejde

Der har jeg også prøvet at stå i mit tidligere arbejdsliv. Jeg havde en følelse af at sande til i arbejde. At lige meget, hvor meget jeg arbejdede, kunne jeg ikke komme ovenpå. I et af mine job var jeg sandet så meget til, at jeg end ikke kunne overskue, hvad jeg skulle bede om hjælp til.

Det påvirkede meget tydeligt min krop. Jeg sov meget lidt, fordi jeg spekulerede over, hvordan jeg skulle få enderne til at mødes i den kommende dags program. Og hvordan jeg skulle skjule, at mine opgaver ikke var løst så godt, som jeg kunne løse dem. Jeg havde også forskellige fysiske symptomer, som jeg ikke vidste, hvad jeg skulle gøre ved.

Mit mentale overskud var i bund og min psykiske tilstand var påvirket, så jeg ikke havde overskud til at være noget for min kæreste, og jeg drænede vores forhold med mit dårlige humør og mine bekymringer.

Jeg havde brug for hjælp, men jeg vidste ikke, hvor jeg skulle få den fra. Og det krævede virkelig meget at finde den energi, som det krævede at søge hjælpen. 

Når dårlig ledelse på jobbet giver stress

Den ledelse, som vi arbejder under, kan være en betydelig stressfaktor:

 • Hvis en leder ikke bakker op om de beslutninger, som er taget
 • Hvis en leder er utydelig omkring den retning, som der skal være for arbejdet
 • Hvis en leder ikke klarlægger arbejdsansvar og rollefordeling
 • Hvis en leder er utilregnelig i humør og tilgang
 • Hvis en leder udøver en usund magt eller psykisk magt
 • Hvis en leder ikke hjælper med at løse de problemer, som en medarbejder har brug for hjælp til

Hvorfor får vi stress af dårlig ledelse?

Det kræver virkelig meget at arbejde under en dårlig leder. Mere end de fleste kan klare i længden. For en chef spiller en særlig vigtig rolle for vores arbejdsliv. Når chefen ikke løfter sit ansvar, kommer vi på ekstra arbejde for at navigere i vores job. Det kræver virkelig meget opmærksomhed at håndtere sig igennem et job med en dårlig ledelse. Og da vi kun har den mængde ressourcer, som vi nu en gang har, tager konsekvenserne af den dårlige ledelse på de ressourcer, som vi skal bruge til at lave vores arbejde.

Mine klienter om stress pga. dårlig ledelse

 • Min chef bakker mig ikke op, når jeg præsenterer de løsninger på mine opgaver, som ellers har gennemgået med ham i løbet af processen. Jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg har ham. Det er så ubehageligt, og det stresser mig at blive udstillet som en, der har ikke styr på min faglighed.
 • Jeg har fået et nyt job, som jeg har glædet mig meget til at begynde på. Nu har jeg været der i tre måneder. Jeg oplever, at min chef har rekrutteret mig til et job, hvor opgaverne før er løst af nogle af mine kolleger – uden at fortælle dem, at jeg nu er ansat til at løse dem. Så mit samarbejde med mine nye kolleger er virkelig svært. De vil ikke give slip på opgaverne. Fællesskabet og samarbejdet på jobbet er vigtige for mig, så jeg er så presset af hele situationen.

Manglende hjælp og støtte fra leder ved stress

 • Når jeg nu i dette indlæg skriver om stress, er det også værd at nævne, at 32% af de adspurgte i en undersøgelse oplyser, at hvis de rammes af stress, så er der kun begrænset hjælp og støtte at hente fra deres leder.
 • Det er naturligvis kritisk. For stressramte har brug for hjælp til at komme ud af stress. Det kan være i gennem færre krav og opgaver i en periode. Eller en større frihed til at planlægge arbejdstiden i forhold til familielivet. Eller en mindre kontaktflade i virksomheden. Eller noget helt fjerde.

Jeg har også prøvet at arbejde under en dårlig ledelse

Jeg har også prøvet at være ansat under en dårlig ledelse et par gange. Begge gange har det været i forbindelse med at en ny chef udskiftede en tidligere chef. Derfor ved jeg, hvordan en chef har utrolig stor indflydelse på, hvordan man trives.

Jeg oplevede, at en større del af min energi og fokus gik til at forstå den nye chefs virkemåde og agenda i virksomheden – på bekostning af den tid, som jeg kunne bruge på mine opgaver. Jeg oplevede også, hvordan jeg først kæmpede med at genopfinde min motivation for jobbet, så det matchede de nye præmisser med den nye chef. Senere oplevede jeg, hvordan det blev sværere for mig at holde den motivation og passion, som jeg oprindeligt havde i jobbet.

Jeg har også set, hvordan kolleger er blevet kørt langsomt ud på et sidespor eller blevet skældt ud i overværelse af andre. Det er også eksempler på chef-adfærd, der kan være kilde til stress.

Når forstyrrelser stresser os

Alle kender til at opleve forstyrrelser, tænker jeg. Forstyrrelser kan fx være mails, opkald og henvendelser fra vores kolleger. Og nok også fornemmelsen af, at forstyrrelser kan stresse os, fordi de hiver os væk fra vores fokus og forsinker vores arbejde.

Undersøgelser viser, at der bestemt er noget om snakken: Det kan tage op til 40 minutter at komme helt tilbage til den koncentration og fordybelse, som var forud for forstyrrelsen.

Nogle forstyrrelser søger vi selv, fordi vi fx lader os adsprede, når noget falder os svært. Eller det ikke lige er vores favoritopgave. Så kan en tur forbi kaffemaskinen og lidt kollegasnak godt føles som den helt rigtige ting at gøre.

Andre forstyrrelser kommer udefra. En kollega vil høre vores mening om noget. En anden kollega spørger om noget i en mail. En tredje kollega ringer for lige at tjekke noget med dig.

Mine klienter om stressende forstyrrelser

Flere af mine klienter fortæller om forstyrrelser som et problem i deres job, og jeg har lyttet mig til, at der er ofte er flere temaer i spil, når det handler om forstyrrelser:

 • Forstyrrelser tager tid fra de opgaver, som skal løses. Den praktiske løsning på det kan være at blive længere på job for at hente den tabte arbejdstid. Eller arbejde senere på aften. Det tager tid fra familielivet, andre sociale aktiviteter og måske også søvnen.
 • Forstyrrelserne indebærer også kontakt med kolleger. En kontakt, som man gerne vil have, fordi samarbejdet og fællesskabet med kolleger er vigtigt. Det betyder også noget for mange at fremstå venlig, samarbejdsvillig og tilgængelig. Det at have holdninger og kompetencer, som andre skal bruge, føles også godt. Balanceringen af arbejdstid og kollegarolle kan være stressende.
 • En arbejdsplads kan have værdier som tilgængelig, imødekommenhed og kompetenceudvikling, som alle skal søge at leve op til. Samtidig kan der være presserende opgaver, som i den enkeltes hverdag gør det svært at leve op til værdierne.

Min oplevelse er, at mange skal finde deres egen vej til at begrænse forstyrrelser. Og at det at varetage sin koncentration gennem at begrænse forstyrrelser ofte føles af fravalg, der ikke føles så lette som de lyder. Det er i det felt, at stressen kan opstå.

Når uvished giver stress

Hos mine klienter har jeg set, hvordan uvished bidrager til stress. De udtrykte deres stress-problem på denne måde:

 • På min arbejdsplads er vi i gang med en stor udvidelse af vores forretning. Det er spændende udfordring, som jeg er rigtig glad for at være en del af. Men jeg kan se, at når vi er i mål, så er der ikke så meget arbejde til mig mere. Jeg er bange for, hvad der så sker. Og jeg er bange for, at jeg ikke har energi og overskud til at søge nyt job, for jeg bruger alle mine kræfter på at løse de nuværende opgaver godt.
 • Jeg har fået et nyt job. Jeg vidste godt, at jeg skulle skærpe nogle kompetencer i det nye job. Men jeg er overrasket over hvor krævende det er. Det tager meget tid fra det, som jeg synes, at jeg er dygtig til. Og som jeg gerne vil vise i min nye virksomhed. Jeg føler, at det kan ende med, at jeg må søge videre til noget nyt. Eller acceptere, at jeg ikke kan bidrage så meget, som jeg havde håbet på, i hvert fald i en periode.

Hvorfor giver uvished stress?

Klienterne her udtrykker en usikkerhed på fremtiden, som tynger dem. Og det er vidnesbyrd om, at vi bruger meget energi på at tænke, forestille os og forudsige noget i fremtiden, især når der er udsigt til mulige forandringer.

Vi prøver med andre ord at skabe en kontrol midt uvisheden ved at forsøge at tænke os frem til, hvordan det vil gå.

Den tankevirksomhed kræver en stor mængde energi. Og den energi skal vi mønstre samtidig med, at vi klarer alt det, som vi normalt håndterer. Hvis vi så oveni er bange for at blive opsagt eller få en anden jobrolle, vil vi måske endda gerne gøre vores arbejde endnu bedre end tidligere. Det kræver også ekstra energi.

Derfor kan uvished og vores måde at håndtere uvisheden stresse os.

Når indre konflikter giver stress

Noget af det, der også stresse os, indre konflikter. Eksempler på indre konflikter kan være:

 • Svære prioriteringer mellem ting, der alle synes vigtige – og hvor vi ikke har ressourcer til at håndtere det hele
 • Mangel på motivation til at gøre det, der kræves i en given situation – og vide, at det giver problemer på en anden front eller på et senere tidspunkt, hvis man ikke får det gjort.
 • En indre følelse af at noget, der foregår omkring en, er forkert – og ikke vide eller magte at gøre noget ved det
 • Når noget strider imod vores etik eller moral – og hvor vi ikke ser os i stand til at handle i overensstemmelse med vores etik og moral

Hvorfor giver indre konflikter stress?

De indre konflikter handler ofte om, at vi har nogle dybe indre værdier, som er vigtige for vores trivsel. Vores værdier er et kompas for, hvordan vi gerne vil begå os i verden, og det stresser os, hvis vi skal navigere på en anden måde end vores kompas fortæller os. Og det stresser os at mærke den afmagt, der knytter sig til at være nødt til at handle i uoverensstemmelse med vores værdier.

Mine klienter om stressende indre konflikter

Her er nogle af de indre konflikter, som jeg har mødt hos mine klienter:

 • På mit job har mit team fået en stor ekstra opgave. Jeg forstår vigtigheden af opgaven på et rationelt plan. Men jeg føler, at der er meget vigtigere ting at tage sig af. Det er også de ting, som mit hjerte arbejder for. Det stresser mig.
 • Jeg har oplevet, at vi på jobbet skal

Jeg har også oplevet hvor stressende det kan være at håndtere en indre konflikt

Jeg var en gang på en arbejdsplads, hvor det haltede med at komme i mål med årets omsætning. Direktionen ønskede at løse det ved at indføre et gebyr, som kunderne kunne fravælge ved at gøre en aktiv indsats. Gjorde de ikke denne indsats, ville de blive opkrævet gebyret på deres næste regning.

Jeg havde det svært med det etiske i denne løsning. Ikke mindst fordi den kommunikation, der gik til kunderne i forbindelse med det ekstra gebyr, ikke var tydelig. For man ønskede jo ikke kundernes fravalg.

Det var en stressende situation for mig at stå i. Jeg kunne ikke påvirke beslutningen, for den var taget på højeste sted og kunne ikke diskuteres. Efter mange overvejelser fandt jeg en måde at ’overleve’ opgaven på. Men det tærede virkelig meget på mig. Det var en stor stressfaktor for mig, bl.a. fordi det er vigtigt for mig at være en del af virksomhed, der har en ordentlig forretningsetik.

Vil du vide mere om årsager til stress?

Du kan læse mere om årsager til stress i privatlivet her: Årsager til stress i privatlivet

Du kan få et let overblik over årsager til stress her: Infografik: 18 årsager til stress

Du kan læse om kropsterapi behandling for stress her: Stress behandling med kropsterapi

Her er link til undersøgelser, som er refereret i indkægget: Afbrydelser stresser os: Derfor bør du undgå for mange forstyrrelser på arbejdet | Samvirke. Stress statistik – få fakta om stress i tal | AS3 Transition Blog


Kunders oplevelser

BODY PEAK v./Pernille Ovesen

Med kundernes egne ord:

Maria Bonnerup Februar 2021

Google
Pernille skaber et super trygt rum. Et rum hvor man for en stund kan slappe af og samtidig give slip. Der er ingen tvivl om at Pernille, med sin medfødte intuition og de redskaber hun har tillært sig, giver en super god kropsterapi. Jeg har fået 3 behandlinger indtil videre, og glæder mig til at restriktionerne lukker op igen, så jeg kan fortsætte mit forløb. Mange varme anbefalinger her fra!

Sabine Bjørg Jensen Januar 2021

Google
Pernille er fantastisk til at lytte med ører, hjerte og hænder. Hun finder hurtigt ud af, hvor 'skoen trykker' i ens krop og sind og hun har også evnen til at hjælpe kroppen af med fastlåste traumer. Pernille kan jeg varmt anbefale til alle, der er klar til at lytte til deres krop, hvor svarene på gamle (ubevidste) mønstre og sorger ofte sidder gemt.

Peder Eliassen Januar 2021

Google
Min oplevelse er at Pernille formår at skabe nogle, helt igennem trygge rammer, der for mig har gjort det muligt, at arbejde med de mest sårbare dele af mig selv.
Pernille formår desuden at dosere den, for mig, helt rette kombination af kærligt nærvær, inddragelse af egen livserfaring, faglighed og intuition, der gør det muligt at arbejde med og gennemleve “svære” følelser og komme godt ud på den anden side.
Jeg oplever at Pernille anvender en “ud-af-hovedet” og ned i kroppen tilgang, som er effektiv uden en masse snak og at den tilgang er med til at øge min egen kropsforståelse, og dermed min egen evne til at hjælpe mig selv. Pernilles måde at arbejde på giver rigtig god mening for mig, og jeg kan i høj grad anbefale behandlinger hos Body Peak med Pernille.

Annette Juel December 2020

Google
Meget tryg og behagelig oplevelse at være hos Pernille 11. december 2020.
Mine spændinger og smerter i venstre hofte er blevet løsnet og vi havde et super samarbejde undervejs, så jeg har booket en ny tid :)
Kan klart anbefale Pernille, hendes behagelige væsen og effektive behandlingsform. Hun tager også alle corona-forholdsregler så på dén måde følte jeg mig også tryg.
Og en dejlig the hun serverer ;)

Nicholas S December 2020

Google
I det sted mellem videnskab og intuition, hvor magien rigtig finder sted. Her finder Body Peak med Pernille Ovesen sig.
En meget spændende og behagelig oplevelse, hvor selv de tryk som rammer et ømt sted, føles tiltrængt og velkommen.
Jeg vil helt klart komme igen, for jeg føler at Pernilles kyndige behandlinger er det næste skridt i helbredelsen af flere skader som har hærget min krop de seneste år. Helt klart tiden og pengene værd.

Yvonne Uldall Oktober 2020

Google
Jeg har fået tre fantastiske behandlinger af Pernille/Body Peak. Jeg gik til behandlingerne, fordi jeg havde smerter og spændinger i kroppen, især i min højre side af kroppen, hvor jeg netop var blevet opereret for en brækket arm. Pernilles behandling løsnede min krop rigtig godt op og gav en "simrende" følelse af ro og forunderlig energi i kroppen. Især kunne jeg mærke, at der kom liv i min højre side og i den brækkede arm. Pernille er meget lyttende og nærværende og finder på forunderlig vis ind til punkter i kroppen, der har behov for at blive løsnet. Jeg føler mig helt tryg ved, at Pernille giver netop den behandling til kroppen, som jeg havde brug for, for at kunne gå let videre

Carsten Oktober 2020

Google
Rigtig god behandling af mine lændesmerter. Det kan jeg anbefale. Jeg følte mig tryg i Pernilles hænder.

Camilla Sebelius Oktober 2020

Google
Jeg havde min første behandling hos Pernille for 1 uge siden og jeg håber bestemt ikke det er sidste gang! Pernille og jeg havde en kort samtale inden jeg lagde mig på briksen, hvor vi talte lidt om hvorfor jeg var kommet. Min primære årsag var stress symptomer og manglende kontrol over bla. arbejdssituation. Pernille gjorde min krop klar til kropsterapien og gik så igang med at trykke på forskellige punkter: Maven, hofter, lysken osv. Undervejs talte vi om stress, arbejde, relationer, adfærd og følelser. Det var en overvældende og rar fornemmelse at få løsnet op i kroppen og få sat ord på nogle tanker og følelser.

Behandlingen tog 75min og efter behandlingen kunne jeg trække vejret ubesværet og følte mig lettet og afslappet. Jeg følte at jeg fyldte min krop fuldt ud. Jeg kan godt have følelsen af at være for meget i mit hoved og miste kontakten til resten af kroppen. Tak til dig Pernille for en nærværende og omsorgsfuld behandling!

Selina Shipley September 2020

Google
Jeg havde min første behandling hos Pernille for 1 uge siden og jeg håber bestemt ikke det er sidste gang! Pernille og jeg havde en kort samtale inden jeg lagde mig på briksen, hvor vi talte lidt om hvorfor jeg var kommet. Min primære årsag var stress symptomer og manglende kontrol over bla. arbejdssituation. Pernille gjorde min krop klar til kropsterapien og gik så igang med at trykke på forskellige punkter: Maven, hofter, lysken osv. Undervejs talte vi om stress, arbejde, relationer, adfærd og følelser. Det var en overvældende og rar fornemmelse at få løsnet op i kroppen og få sat ord på nogle tanker og følelser.

Behandlingen tog 75min og efter behandlingen kunne jeg trække vejret ubesværet og følte mig lettet og afslappet. Jeg følte at jeg fyldte min krop fuldt ud. Jeg kan godt have følelsen af at være for meget i mit hoved og miste kontakten til resten af kroppen. Tak til dig Pernille for en nærværende og omsorgsfuld behandling!

Lotte Petersen September 2020

Google
Verdens bedste oplevelse! Jeg var hos Pernille, da jeg har rigtigt mange spænder i både lænd og skuldre. Vi var det hele igennem, og Pernille var og ER den mest fantastiske person jeg længe har mødt! Så utrolig nede på jorden, virkelig behagelig og så super sød! Og ikke mindst professionel! - Jeg gik derfra med en følelse i kroppen, jeg ikke har haft længe! En fantastisk følelse, af ny energi og uden spændinger!

Der er nu gået et par dage, og det er kun blevet bedre, jeg har virkelig fået mere overskud og energi til hverdagen, og min krop har det bare 100 gange bedre end før. Ingen spændinger eller låsninger, min krop er fri og jeg elsker det! Kan virkelig varmt anbefale Pernille, Jeg kunne ikke have valgt et bedre sted!
Læs mere...